Blogger Widgets Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 3 Bentuk dan Ruang | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 3 Bentuk dan Ruang


Butir-butiran Penting

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : Tahun 3 Waja

Bilangan Murid : 28 orang

Tarikh : 24 April 2012

Hari : Selasa

Masa : 9.10 – 9.40 pagi

Tema : Bentuk dan Ruang

Tajuk : Bentuk Tiga Dimensi (3-D)

Objektif Pembelajaran :
8.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan bentuk tiga dimensi (3-D)

Objektif Yang Diharapkan :
8.1.1.i Mengenalpasti pelbagai jenis prisma
Triangle – Rectangle - Square


Hasil Pembelajaran :
Diakhir pembelajaran sekurang-kurangnya 23 daripada 28 orang murid akan dapat:
1. Mengenal dan menyebut dengan betul nama-nama prisma
2. Menulis ejaan setiap prisma dengan betul
3. Menjawab dengan betul 20 daripada 25 soalan lembaran kerja.


Pengisian kurikulum :
i). Ilmu : Moral
ii). Nilai murni : bekerjasama, tolong-menolong, berani
iii) Kemahiran Nilai Tambah
a) Kecerdasan Pelbagai : Verval Linguistik
b) Kemahiran Berfikir : Mentafsir
c) Pembelajaran kontruktivisme


Pengetahuan sedia ada :
i) Murid sudah pernah melihat bentuk-bentuk tiga dimensi (3-D)
ii) Murid ada memiliki bentuk-bentuk tiga dimensi seperti pensil, kotak pensil dan getah pemadam.


Bahan bantu mengajar :
Komputer riba, bentuk-bentuk 3-D maujud, kad puzzle, buku teks dan lembaran kerja

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah/
Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
(3 minit)
Gambar slaid
- Bentuk 3-D
- Bebtuk 2-D
a) Guru tayangkan gambar-gambar bentuk 3-D dan 2-D
b) Guru meminta murid untuk memilih (mengkelaskan) gambar 3-D dan 2-D yang di tayang
c).Guru menjelaskan perbezaan bentuk 3-D dan 2-D
d). Guru jelaskan tajuk pelajaran hari ini iaitu bentuk-bentuk 3-D
BBM
Komputer
Gambar Slaid

Langkah 1
(3 minit)
Gambar slaid
- Perkataan Triangular, Rectangular dan Square
- Bentuk 3-D
Triangular, Square dan Rectangular
a) Guru tayangkan perkataan dan murid mengeja dan menyebut dengan kuat dan betul
b)Guru tayangkan gambar 3 buah bentuk 3-D satu demi satu
c)Guru ulangi aktiviti a dan b secara kelas, kumpulan dan individu.
KP
Verval- Linguistik
Sebutan dan ejaan

Langkah 2
(4 minit)
Bentuk 3-D Maujud
- Triangular
- Rectangular
- Square
a)Guru berikan setiap kumpulan bentuk-bentuk 3-D (maujud) untuk diteliti dan lebih difahami.
b)Guru menyebut nama-nama bentuk dan setiap kumpulan tunjukkan bentuk –bentuk tersebut.
c)Guru berikan ganjaran pujian kepada kumpulan yang pantas dan menjawab dengan betul
BBM
Kad Perkataan
Gambar 3-D
Pendekatan direktif
Kemahiran berfikir
Kerjasama
Pemikiran kritis
Langkah 3
(6 minit)
Aktiviti Kumpulan
- Plastisin
- Kad Manila
- Pen White-board
a)Guru berikan plastisin kepada setiap kumpulan.
b)Guru meminta murid-murid membuat bentuk 3-D secara kumpulan menggunakan plastisin
c). Guru meminta setiap kumpulan menulis semula nama-nama bentuk pada manila kad dan dipamerkan pada setiap bentuk.
d). Guru melihat hasil aktiviti setiap kumpulan dan membuat pengesahan betul atau salah.
BBM
Kemahiran berfikir
Pemikiran kreatif
Nilai murni – bekerjasama, tolong-menolong
Langkah 4
(6 minit)
Aktiviti Kumpulan
-Permainan Ligo
a)Guru berikan permainan Ligo kepada setiap kumpulan.
b)Guru meminta murid-murid membuat bentuk 3-D secara
kumpulan menggunakan permainan Ligo
c). Guru meminta setiap kumpulan pamerkan kad perkataan pada setiap bentuk . (Gabungan plastisin dan Ligo)
d). Guru melihat hasil aktiviti setiap kumpulan dan membuat
Kontektekstual
Pemikiran kritis
Langkah 5
(6 minit)
Latihan Penilaian
a)Guru edarkan lembaran kerja kepada setiap murid
b) Guru membincangkan jawapan dengan memaparkan di skrin tayangan
c)Guru memberikan ganjaran kepada murid-murid yang menjawab dengan betul semua soalan
Kontektekstual
Pemikiran kritis
Langkah
6
(2 minit)
Penutup / Rumusan
-Menghargai bentuk-bentuk dalam kehidupan seharian
a) Guru menyoal semua murid nama-nama bentuk 3-D yang telah dipelajari tadi.
b) Guru mnyoal kepentingan dan kegunaan bentuk-bentuk dalam kehidupan seharian.
Kontektekstual
Pemikiran kritis


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

2 comments:

LIM SEOW PHENG said...

rancangan yg teliti

Chin Wee Chee said...

Thanks for sharing!

Post a Comment