Blogger Widgets Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 2 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 2


Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 2  

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran
-----------------sambungan-----------
2. Tambah Dalam Lingkungan 10 000
2.1 Menambah
      sebarang dua
      nombor.
(i)   Menambah sebarang dua nombor hingga
      empat digit tanpa mengumpul semula.
(ii)  Menambah sebarang dua nombor hingga
empat digit dengan mengumpul semula
      dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu,
hasil tambahnya hingga 10 000.
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
B3D1E1 
Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 2 hingga 3 nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul semula, dan hasil tambahnya hingga 10 000Lisan
Bertulis

2.2 Menambah sebarang tiga
nombor.
(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula
dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu,
hasil tambahnya hingga 10 000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.2.3Menyelesaikan masalah
tambah.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor.
B4D1E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua hingga tiga nombor


Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment