Blogger Widgets Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 5 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 5

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 5 

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

-------------sambungan-------------
5. Bahagi
5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi.
(i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan,dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar.5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi.
(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
(a) pengumpulan,
(b) pengongsian,
(c) tolak berturut-turut,
(d) songsangan operasi darab.5.2 Melengkap ayat matematik bahagi.
(i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga, enam,tujuh, lapan, dan sembilan berpandukan:
(a) objek,
(b) gambar,
(c) garis nombor.
(ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000.5.3 Menyatakan operasi bahagi secara spontan.
(i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan dengan tiga, enam, tujuh, lapan,sembilan, 100 dan 1000 mengikut:
(a) tertib menaik,
(b) rawak,
(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu.
(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.
B3D1E5
Menyatakan hasil operasi asas bahagi secara spontan melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1 000Lisan
Bertulis

5.4 Membahagi dua nombor.
(i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit:
(a) tanpa baki,
(b) berbaki.
B3D1E6
Melakukan operasi bahagi bagi
a)     Sebarang dua nombor, 2 digit dan 1 digit
tanpa dan dengan mengumpul semula
b)     Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan
1 000 


Lisan
Bertulis


(ii) Membahagi sebarang nombor hingga
10 000 dengan satu digit:
(a) tanpa baki,
(b) berbaki.
B3D1E6
Melakukan operasi bahagi bagi
b)     Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 1 digit
          tanpa dan          
          dengan  
          mengumpul  
          semula


Lisan
Bertulis


(iii)   Membahagi sebarang nombor hingga
10 000 dengan 10, 100 dan 1000.
(iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
B3D1E6
Melakukan operasi bahagi bagi
c)     Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan 1 000 


Lisan
Bertulis

5.5 Menyelesaikan masalah harian.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.
B4D1E4
Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dua nombor

Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment