Blogger Widgets Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 6 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 6

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 6

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

---------------sambungan---------------
6. Pecahan
6.1 Menamakan pecahan wajar.
(i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya hingga 10.
B2D3E1
Menamakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10



Lisan
Pemerhatian
Bertulis


(ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar.

B2D3E2
Menyatakan pecahan daripada satu dan daripada satu kumpulan

Lisan
Pemerhatian
Bertulis


(iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.
B3D4E1
Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar, penyebutnya hingga 10

Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah


(iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10.
B3D4E2
Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10

Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah
7.Perpuluhan
7.1 Mengenal perpuluhan  hingga dua tempat perpuluhan.
(i) Menamakan pecahan perseratus.

B2D4E1
Menyatakan pecahan perseratus berdasarkan petak seratus


Lisan
Bertulis
Pemerhatian


(ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.

.
B3D5E1
Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan




Lisan
Bertulis
Pemerhatian


(iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan dengan betul.





(iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi
B3D5E2
Melorek dan menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan


Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Gambarajah

7.2 Menulis perpuluhan.
(i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.
B2D4E2
Menamakan sebarang nombor perpuluhan sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan berdasarkan lorekan petak seratus


Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian

7.3 Membandingkan nilai perpuluhan.
(i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan, dengan berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah.
B3D5E3
Membandingkan nilai perpuluhan hingga 2 tempat perpuluhan berpandukan gambarajah





Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Kerja Projek





  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment