Blogger Widgets Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 7 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 7

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 7

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

---------------sambungan----------

8. PERATUS
8.1 Mengenal peratus.
(i) Menama dan menyebut peratus.

(ii) Mengenal simbol peratus.
.
B1D3E1 
Mengenal simbol peratus


Lisan


(iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus.
B2D5E1
Menyatakan peratusan daripada lorekan petak seratus

Lisan
Bertulis
Pemerhatian(iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi
B3D6E1
Melorek dan menulis peratusan berdasarkan petak seratus

Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Gambarajah

8.2 Menulis peratus.
(i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus.


9. WANG
9.1 Menentukan nilai wang hingga RM1000.
(i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.
(ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.B2D6E1
Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang tertentu hingga RM1 000Simulasi
Pemerhatian
Lisan

9.2 Menambah nilai wang.
(i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.
B3D1E7
Menambah nilai wang yang jumlahnya tidak melebihi RM1 000


Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja Projek


(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.


9.3 Menolak nilai wang.
(i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen.

B3D1E8
Menolak nilai wang hingga RM1 000

Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja Projek


(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen.9.4 Mendarab nilai wang.
(i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen,
dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.
B3D1E9
Mendarab nilai wang dengan satu digit hingga RM1 000


Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja Projek

9.5 Membahagi nilai wang.
(i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang melibatkan:
a) ringgit,
b) ringgit dan sen.
B3D1E10
Membahagi nilai wang dengan satu digit hingga RM1 000 

Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja Projek

9.6. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang

(ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi  yang melibatkan wang.
(iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang.
B4D1E5
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan wang hingga   RM1 000

Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja Projek
Menaakul
Gambarajah  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment