Blogger Widgets Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 3 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 3

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 3 

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

----------------sambungan---------
3. Tolak Dalam Lingkungan 10 000
3.1 Menolak sebarang dua nombor.
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula
dari:
(a) puluh ke sa,
(b) ratus ke puluh,
(c) ribu ke ratus,
(d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus.
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan
B3D1E2
Melakukan operasi asas tolak bagi
a)   sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit


Lisan
Bertulis

3.2 Menolak berturut-turut dua
nombor daripada sebarang
nombor.
(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula.
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1.
(iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan
B3D1E2
Melakukan operasi asas tolak bagi
b)   Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000
tanpa dan dengan mengumpul semula


Lisan
Bertulis

3.3 Menyelesaikan masalah tolak
sebarang dua nombor.
(i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor.
B4D1E2
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor  


Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment