Blogger Widgets October 2012 | Matematik: Bentuk dan Ruang
RSS

Lembaran Kerja / Latihan

Lembaran Kerja

Latihan merupakan cara yang baik untuk menguji kefahaman dan mengukuhkan pengetahuan,

Beberapa latihan telah siap disediakan..
Latihan 2D dan 3D

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Fun Mathematic Games

Hi All,

Let's learn mathematics in a fun way!!

Enjoy the mathematic games!!

Let's get started....


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 10

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 10

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

-------------sambungan-------------

13. ISIPADU CECAIR
13.1 Menukar unit isipadu cecair.
(i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.
B2D7E1
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan
e)     isi padu cecair


Pemerhatian
Lisan
Bertulis

13.2 Menambah isipadu cecair.
(i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan mililiter.
B3D1E11
Menambah dua hingga tiga unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
d)   isipadu


Lisan
Bertulis

13.3 Menolak isipadu cecair.
(i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan milliliter
B3D1E12
Menolak unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
f)    isipadu


Lisan
Bertulis

13.4 Mendarab isipadu cecair.
(i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.
B3D1E13
Mendarab dan membahagi unit ukuran dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
d)   isipadu


Lisan
Bertulis

13.5 Membahagi isipadu cecair.
(i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit
13.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.

B4D1E6
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran
d)     isi padu

Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul
14. RUANG
14.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.
(i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga.
(ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi.
B2D8E1
a)   Menyatakan ciri-ciri prisma dan bukan prisma
Lisan
Bertulis

14.2 Membanding-kan prisma dan bukan prisma.
(i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya14.3 Mengenal bentuk dua dimensi
(i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon.
(ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.
B2D8E1
b)   Mengenalpasti poligon sekata dan bentuk separuh bulatan


Lisan
Bertulis

14.4 Mengenal pasti paksi simetri
(i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.
Mengenalpasti paksi simetri bagi bentuk 2D atau gambarajah


Pemerhatian
Gambarajah
Bertulis
15. PERWAKILAN DATA
15.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data.
(i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian.
(ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.
B3D8E1
Membaca dan mengumpul data

Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah
Menaakul
Kerja Projek

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 9

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 9

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

-------------sambungan-------------

12. JISIM
12.1 Menukar unit jisim.
(i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.
B2D7E1
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan
b)     jisim


Pemerhatian
Lisan
Bertulis

12.2 Menambah jisim.
(i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram.
B3D1E11
Menambah dua hingga tiga unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
c)   jisim


Lisan
Bertulis

12.3 Menolak jisim.
(i) Menolak jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram.
B3D1E12
Menolak unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
d)  jisim


Lisan
Bertulis

12.4 Mendarab jisim.


12.5 Membahagi jisim.

(i) Mendarab jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.
(i) Membahagi jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.
B3D1E13
Mendarab dan membahagi unit ukuran dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
c)   jisim

Lisan
Bertulis

12.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan jisim.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.
B4D1E6
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran
c)     jisim

Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3 (versi BM) - Part 8

Rancangan Tahunan KSSR Matematik Tahun 3-Part 8

Topik
Standard kandungan
Murid dibimbing untuk;
Standard Pembelajaran
Murid berupaya untuk;
Standard Prestasi
Cadangan Pentaksiran

---------------sambungan------------

10. MASA DAN WAKTU
10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
(i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
(ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti.
(iii) Membina jadual aktiviti harian.10.2 Mengenali kalendar
(i) Membaca dan memahami kalendar.
B2D7E2
Menyatakan waktu dan memahami kalendar

Pemerhatian
Lisan
Bertulis

10.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu.
(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
(a) minit dengan saat,
(b) minggu dengan hari,
(c) bulan dengan tahun.
B2D7E1
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan
a)     masa


Pemerhatian
Lisan
Bertulis

10.4 Menambah masa.
(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:
(a) jam dengan jam,
(b) minit dengan minit,
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.
B3D1E11
Menambah dua hingga tiga unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
a)   masa


Lisan
Bertulis

10.5 Menolak masa.
(i) Menolak masa melibatkan:
(a) jam dengan jam,
(b) minit dengan minit,
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.
B3D1E12
Menolak unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
b)   masa


Lisan
Bertulis

10.6 Mendarab masa.


(i) Mendarab masa melibatkan
(a) jam,
(b) minit,
dengan nombor satu digit.
B3D1E13
Mendarab dan membahagi unit ukuran dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza (a) masa


Lisan
Bertulis

10.7 Membahagi masa.

(i) Membahagi masa melibatkan
(a) jam,
(b) minit,
dengan nombor satu digit.10.8 Menyelesaikan masalah harian
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab,  dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.
B4D1E6
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran
a)     masa

Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul
11. PANJANG
11.1 Menukar unit panjang.
(i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.
B2D7E1
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan
b)     panjang


Pemerhatian
Lisan
Bertulis

11.2 Menambah panjang.
(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter.
B3D1E11
Menambah dua hingga tiga unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
b)   panjang


Lisan
Bertulis

11.3 Menolak panjang.
(i) Menolak panjang yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter.
B3D1E12
Menolak unit ukuran melibatkan unit yang sama dan berbeza
c)   panjang


Lisan
Bertulis

11.4 Mendarab panjang.


(i) Mendarab panjang yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter,
dengan nombor satu digit.
B3D1E13
Mendarab dan membahagi unit ukuran dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
a)   panjang

Lisan
Bertulis

11.5 Membahagi    panjang.
(i) Membahagi panjang yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimeter,
dengan nombor satu digit.11.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan panjang.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.
B4D1E6
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran
b)     panjang

Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS